hrvatski | deutsch | magyar | english

Hrvatski centar je predao MiniMetron

Hrvatski centar je predao MiniMetron

Prilikom hrvatskoga kiritofa subotu, 25.9.2021., je Hrvatski Centar u Beču predao kulturnu nagradu za mlade – Mini Metron Mladin Poljancen.

Julia Kornfeind, Martina Špiranec i Lukas Kornfeind su sastavili već od 30 prinosov za dicu na YouTube-kanalu JIGT (jačiti, igrati, govoriti, tamburati).

Prinos na ORF.at
Mini-Metron na Poljanci.at