hrvatski | deutsch | magyar | english

35 ljet – Folklorno otpodne

35 ljet – Folklorno otpodne

Nedilju 18.11.2012. ljeta smo svečevali 35 ljet svojega postojanja. Svetačni koncert je stao pod geslom „Tambura, trumbita i triangl“.  Opet smo pokusili povezati tradicionalno i novo, tanac i muziku. Mali tancoši su prezentirali narodnu jačku “Oj Jelena, Jelena “ i modernu koreografiju “Ja sam za ples” od Novih Fosilov, a Johanna i Heinz Hoffmann su uz organce, tamburin i gusle pjevali stare jačke. Negdašnji tancoši su si zibrali dvi koreografije ke su im bile najdraže i su publiku oduševili s njevim elanom. Divojke i žene su zavježbale RAŽANAC, mistični tanac prez instrumentalne pratnje, pri kom peljačica kola dava komande i odredi tempo. Drugi dio programa se je odigrao kot kalajdoskop. Bilo je čuti gusle, soliste, saksofone, trumbite, triangl i bubanj i sve to uz tamburaški orkestar. Jačke su bile lake, friške, nujne, zaigrane i zabavne. Bubnjar je na primjer došao od odzad, kroz publiku i je dostao buran aplauz. Jedan od hitov je sigurno bila Lara-tema iz filma Dr. Živago u zanimljivom aranžmanu uz pratnju saksofonov. Već ki nije znao, da su hrvatsku narodnu muziku u Gradišću prlje svenek pratile dude. Poprična flauta i tambura je za već koga bila sasvim nova kombinacija, a još već neobičan je slušateljem bio sedmeroosminski takt. Silan aplauz je pokazao, da je publika bila oduševljena. Dvojezični duo je i ovo ljeto opet rutinirano, ugodno i veoma informativno peljao kroz program. Častili su se Maria Kornfeind za 20 ljet i Aida Radits za 10 ljet članstva. Podpredsjednica Melitta Handl se je zahvalila kod Birgit Dragschitz, Doris Repay-Schön, Nikija Semelikera i Sonje Guttmann, ki su od početka u grupi, znači 35 ljet, za dugoljetnu vjernost i neutrudljivo povjerenje, za njev angažman, njevu strpljivost i zaufanost, kot i kod Angelike Kornfeind za utemeljenje grupe, odnosno 35-ljetno peljanje folklorne grupe. Mi smo kanili pokazati, da zna jedna gradišćanskohrvatska grupa po 35 ljeti biti ne samo tradicionalna, nego i inovativna, a publika je bila oduševljena.

kipi: Studio Banac