hrvatski | deutsch | magyar | english

Corona-Update...

Zbog trenutne Corona-situacije  se naš tradicionalni koncert u novemberu nažalost  ne more održati i se mora odrinuti. Novi termin je 19./20.3.2022. Wegen der aktuellen Corona... 

Hrvatski centar je predao ...

Prilikom hrvatskoga kiritofa subotu, 25.9.2021., je Hrvatski Centar u Beču predao kulturnu nagradu za mlade – Mini Metron Mladin Poljancen. Julia Kornfeind, Martina Špiranec... 

MiniMetron 2020 za Mlade P...

  Žirija Hrvatskoga centra u Beču je 11. marca 2021. zaključila, da će „MiniMetron“ za 2020. ljeto dodilit Mladim Poljancem.   Mladi Poljanci – ke peljaju Julia... 

Najnovije na našem Youtub...

     Read More →