hrvatski | deutsch | magyar | english

Mesopust Mladi Poljanci202...

Mesopust-Fasching-Carnival-Farsang Mladi Poljanci 2023     Read More →

Mesopust-Fasching-Carnival...

  kipići Fotos kepek Photos  Read More →

Mesopust 2022 – Mlad...

Srijedu pred korizmom su dica skupa s roditelji ka pohadjaju redovito ponudu  POLJANCev pod geslom Gradišćanskohrvatski jačiti, igrati, govoriti, svečevala mesopust. Pokidob da... 

Hrvatski centar je predao ...

Prilikom hrvatskoga kiritofa subotu, 25.9.2021., je Hrvatski Centar u Beču predao kulturnu nagradu za mlade – Mini Metron Mladin Poljancen. Julia Kornfeind, Martina Špiranec...