hrvatski | deutsch | magyar | english

Ljetna pauza...

Iz nastupom pri tamburaškom večeru u Čelajevom Malinu 30.8.2020. su se Poljanci oprostili u ljetnu pauzu. U Septemberu ćedu se za Poljance počet probe za koncert u Novemberi,... 

Kapela Sv. Ane Otavi 2020...

Kot i svako ljeto su Otavci i ljetos svečevali sveta mašu kod kapele Sv. Ane pod vedrim nebom. Pri lipom sunčenim vrimenom i vedrim nebom su Poljanci s lipimi jačkami oblikovali... 

Tamburaški Tabor 2020...

Petak, 24.7.2020 je završio tamburaški tabor Poljancev u Vulkaprodrštofu. Jedan tajedan dugo su se tamburaši u domu sv. Franje marljivo vježbali. Pod peljanjem Mario Zbiljskija... 

Tamburaški kemp za dicu...

Ov tajedan – (13.7. do 17.7.2020.) smo imali tamburaški kemp s našu dicu u domu sv. Franje u Vulkaprodrštofu. Svaki dan smo se vježbali cijelo dopodne i se tako naučili nove...