hrvatski | deutsch | magyar | english

Hrvatski centar je predao ...

Prilikom hrvatskoga kiritofa subotu, 25.9.2021 je Hrvatski Centar u Beču predao kulturnu nagradu sa mlade – Mini Metron Mladin Poljancen. Julia Kornfeind, Martina Špiranec... 

MiniMetron 2020 za Mlade P...

  Žirija Hrvatskoga centra u Beču je 11. marca 2021. zaključila, da će „MiniMetron“ za 2020. ljeto dodilit Mladim Poljancem.   Mladi Poljanci – ke peljaju Julia... 

Najnovije na našem Youtub...

     Read More →

Canceled – otpovidan...

// Fenster schließen  Read More →