hrvatski | deutsch | magyar | english

Najnovije na našem Youtub...

     Read More →

Canceled – otpovidan...

// Fenster schließen  Read More →

Početak jesenske sezone...

Poljanci su po ljetnoj pauzi počeli probanjem za dojduće nastupe. Slijedeći nastupi su do sada fiksirani: Subota, 27.09.2020 10:15 Vulkaprodrštof, maša, Žetvena zahvalnicaSubota,... 

Ljetna pauza...

Iz nastupom pri tamburaškom večeru u Čelajevom Malinu 30.8.2020. su se Poljanci oprostili u ljetnu pauzu. U Septemberu ćedu se za Poljance počet probe za koncert u Novemberi,...