hrvatski | deutsch | magyar | english

Turneja na medjunarodni fe...

Devet dan, od 5. do 13.7.2023. su POLJANCI bili na putu u Hrvatskoj i Črnoj Gori. Prva štacija je bio jako zanimljiv muzej Nikole Tesle u Smiljanu, a prvu noć smo spali u Splitu.... 

Mesopust Mladi Poljanci202...

Mesopust-Fasching-Carnival-Farsang Mladi Poljanci 2023     Read More →

Mesopust-Fasching-Carnival...

  kipići Fotos kepek Photos  Read More →

Mesopust 2022 – Mlad...

Srijedu pred korizmom su dica skupa s roditelji ka pohadjaju redovito ponudu  POLJANCev pod geslom Gradišćanskohrvatski jačiti, igrati, govoriti, svečevala mesopust. Pokidob da...