hrvatski | deutsch | magyar | english

MiniMetron 2020 za Mlade P...

  Žirija Hrvatskoga centra u Beču je 11. marca 2021. zaključila, da će „MiniMetron“ za 2020. ljeto dodilit Mladim Poljancem.   Mladi Poljanci – ke peljaju Julia... 

Najnovije na našem Youtub...

     Read More →

Canceled – otpovidan...

// Fenster schließen  Read More →

Početak jesenske sezone...

Poljanci su po ljetnoj pauzi počeli probanjem za dojduće nastupe. Slijedeći nastupi su do sada fiksirani: Subota, 27.09.2020 10:15 Vulkaprodrštof, maša, Žetvena zahvalnicaSubota,...