hrvatski | deutsch | magyar | english

CD Vulkaprodrštofski Božić (2007)


Na nebu budi Bogu dika
Ča’j to Bože
O preželjno vrime
Veseli budmo
Oj pastiri, čudo novo
Pozdravljeno budi od nas
Dika Bogu na višini
Predraga dičica
Nek spavaj mirno
Tiha noć
Božić je pjesma ljubavi
Prebudite se va srcu