hrvatski | deutsch | magyar | english

CD Vulkaprodrštovski Božić 2007.

Poljanci su si pozvali Limenu glazbu i Crikveni zbor Vulkaprodrštofa, da suradjuju pri ostvarivanju ove kompaktne ploče povodom 30. obljetnice postojanja društva POLJANCI. Ov zvučni nosilac se je 2007. snimio da bi se lipa i ganutljiva atmosfera mogla uživati