hrvatski | deutsch | magyar | english

CD Vulkaprodrštovski Božić 2007.

Poljanci su si pozvali Limenu glazbu i Crikveni zbor Vulkaprodrštofa, da suradjuju pri ostvarivanju ove kompaktne ploče povodom 30. obljetnice postojanja društva POLJANCI. Ov zvučni nosilac se je 2007. snimio da bi se lipa i ganutljiva atmosfera mogla uživati


Na nebu budi Bogu dika
Ča’j to Bože
O preželjno vrime
Veseli budmo
Oj pastiri, čudo novo
Pozdravljeno budi od nas
Dika Bogu na višini
Predraga dičica
Nek spavaj mirno
Tiha noć
Božić je pjesma ljubavi
Prebudite se va srcu