hrvatski | deutsch | magyar | english

Česka / Pisek

Česka / Pisek

Od 13. do 21. augusta 2016. smo bili na turneji u Českoj. Nastupili smo pri folklornom festivalu „Mezinarodni folklorni festival Pisek“, ki se svako ljeto održava. Ovo ljeto su bile grupe iz Indije, Vietnama, Česke, Slovačke, Georgije, Austrije i Polske u Piseku.
Prvi veći štop je bio grad Domažlice, kade se je na velikom gradskom trgu s lipo obnovljenimi stani održao najveći etnofestival Česke. Različite grupe iz Europe su nastupale, mogle su se kušati različite špecialitete i kupovati tradicionalne rukotvorine od keramike do igračkov. Nedilju smo bili na maši kod kapele Svetoga Lovrencijuša ka stoji visoko na brižuljku u blizini grada i kamo je doputovalo čuda ljudi. Zanimljivo je bilo da je bilo dost starjih i mladih u lipi šari nošnja. Put je Poljance dalje peljao u Pilsen, kade su imali peljanje kroz pivovaru „Pilsner Urquell“ i mogli ko to pivo kušati. U gradu Klatovy su pod crikvom Sv. Ignacijuša razgledavali poznate katakombe Jezuitov i tamo pokopane mumije. Zbog vrućine je sljedeća stacija bilo prelipo, ali malo mrzlo Lipno-jezero ko leži u Pemskoj lozi. Hrabri su se kupali.
Český Krumlov je bila sljedeća štacija. Po peljanju kroz grad i dvorac se je jedan dio grupe otpodne odlučio za rafting-tour na Moldavi. Kumaj su se podilili na dva brode i došli u ritam veslanja, morali su zbog velike vrućine načiniti pauzu na jednoj od čuda štacijov ke su prodavale jilo i pivo. Jedna od tih štacijov je još i plula u vodi. Da bi ostali u taktu, su jačili „Plovi mala barka“ i „Kad naš brod plovi“, a brojni azijatski turisti su je pri tom snimali.
Po boravku u Českom Krumlovu smo si pogledali etnoselo Holašovice sa svojimi lipi stani u stilu seljačkoga baroka. Budweis je bio sljedeći grad na programu. Najpoznatiji produkt grada je pivo istog imena ko nam se je u Brauhausu uz zvanarendo dobro jilo jako dobro račilo.
Po razgledavanju dvorca „Frauenberg“, smo se odvezli dalje u Pisek na medjunarodni festival. Kad smo dospili tamo, smo se morali veljek pripraviti za otvaranje festivala. Na slobodni dan, smo se otpravili na put u Prag kade smo razgledavali različite znamenitosti kotno katedralu svetoga Vida, Karlov most, glavni trg i španjoljsku sinagogu.
Navečer je bio skupni večer u domu kulture. Grupe su guslale i drugim pokazale svoje korake, tako da se je veselo skupa tancalo i svečevalo. Završetak festivala je bila povorka kroz grad pri koj su sve grupe nastupale, prijam kod načelnice grada i konačna priredba na pozornici. Zanimljivo je bilo, da su česke grupe neke jačke guslale od kih smo i mi melodiju poznali, ali naravno s drugim tekstom. Na putu domom smo nedilju u Kremsu još dobro objedvali i se onda srićno vratili. Veselimo se jur na dojduće skupno putovanje.