hrvatski | deutsch | magyar | english

Folklorno otpodne 2015.

Folklorno otpodne 2015.

Ponovo je nedilju 15.11.2015. folklorna grupa Poljanci iz Vulkaprodrštofa pozvala na tradicionalno folklorno poslijepodne ko je vrhunac godišnjega programa ove uspješne folklorne skupine. Tema svečanoga koncerta bilo je kot i svako ljeto skupno birano, te su člani društva imali mogućnost izabrati jačke iz bogatoga repertoara tradicionalnih jačak i poznatih šlagerov ke već uspješno interpretiraju i tako je nastala tema „Širi-šari/Das Leben ist bunt“. Ova tema uspjela je prikazati lepezu šarolikosti djela Poljancev i oduševljenu publiku povukla sa sobom, te su skupa jačili i božali poznate takte šlagerov.

Mladi tamburaši i solisti ki su ponos i budućnost ove grupe, otvorili su ovogodišnji koncert s jačkom „ Mesec sveti“.

S geslom „Kad dica ne dojdu k tebi, moraš ti k njim pojti!“ neumorno već 38 ljet Angelika Kornfeind poziva i animira dicu da jaču i tancaju. I ov put je pobrala dicu iz čuvarnice i obdanišća škole ka su oduševljeno tancala i jačila hrvatske jačke i tance.

Zbor se je i ovo ljeto odlučio jačiti jednu „a capela“ jačku, i to „Jedan dan, samo jedan dan“ ka je poznata u interpretaciji Dubrovačkih trubadurov.

Okvir svetačnoga koncerta je nadopunila gostujuća tamburaška grupa iz Bijeloga Sela pod peljanjem Branka Kornfeinda.

Simbioza solo jačkarov, zbora i orkestra uspjela je raznolikošćom i bogatstvom tona i glasa oduševiti publiku, a dinamika minjanja potihih i tužnih jačak s brzim i veselim repertoarom svaki put na novo preseneti.

Vrhunac koncerta bili su novouvježbani tanci „Štikapronsko kolo“ s novom koreografijom od Doris Repay-Schön i „Bunjevačko kolo“ s novom koreografijom Lukasa Kornfeinda.

Što bi Slavonac jednostavno rek`o: ”Najbolja kombinacija u žitku za sve je: “Red šunke, red slanina, pa opet red šunke i opet red slanine…“.

Ov recept je i tajna uspjeha Poljancev, a pozitivan eho posjetitelja je plaća za umjetnike, kad poslije koncerta velu, da je svaki trenutak bio pravi užitak. Onda Poljancem ništ drugo ne preostaje nego, da se dojduće ljeto još već potrudu i svoju tradiciju uspješno nastavu.

Aida Radić