hrvatski | deutsch | magyar | english

HU – „St. Stephen’s Day“ International Folk Dance Festival

Od 16. do 22.8.2015. su Poljanci bili na turneji u Ugarskoj. Prva štacija je bila Budimpešta. Po razgledivanju grada su Poljanci uživali u gradu na Dunaju. U Zwack Unicum itd. destileriji, jedna od najvećih u Ugarskoj, smo vidili različne načine produkcije Palinke, a potom smo smili i kušati izvrsne palinke. Prenoćevali smo u gospodarskom stanu „Gereby kurija“ u Puszti, ki nudja odjel za wellness, bazen za plivanje, odličan restoran i različne športske mogućnosti. Tote smo si pogledali predstavu s konji ka je tipična za „csikose“, pastire u pusti,  mogli smo jahati  i vozili smo se kolesom. U malom gradu Kalocsai, ki leži u najsunčanijem i najvrućijem dijelu Ugarske, smo si pogledali muzeum paprike. Onde se vidi kako se sadi, suši i melje paprika. Stara ugarska poslovica veli, da ako imaš sol i papriku, onda ne tribaš drugoga začina u kuhinji. Iako je paprika došla iz Amerike, su stoper Ugri počeli samliti papriku tako da ju danas i koristimo u prahu. U muzeju smo izvan toga i vidili ugarske nošnje, seoske spravi  i sakralnu pratež. Prije nego smo stigli na festival, smo se još vozili na Tisi brodom. Tisa je najdužja rijeka u Ugarskoj. Od 18. do 20. augusta su Poljanci sudjelivali pri „XII. internacionalnom folklornom festivalu za dan svetoga Štefana“ u Abonyu i Kecskemétu. Ukupno 11 grupov je nastupalo na različni mjesti. Oduševili su veliku publiku. Grupe su bile iz sljedećih zemalj: Latvia, Litva, Francuska, Ruska, Turska, Ugarska, Češka i Austrija. Pokazale su svoje narodne tance i tradicionalu muziku. Mora se spomenuti da su dvi tretine tancoških ansamblov nastupali uz muziku iz CDke tako da su Poljanci jur kroz svoju živu muziku publiku za sebe pridobili. U toku festivala su Poljanci i nastupili i na 81. „Hirös het“ (poznati tajedan). Pri tom vinogradari iz cijele Ugrske prezentiraju svoja vina i prodavaju se ugarske špecijalitete i tradicionalni ručni rad. Lipe divojke Poljancev su bile tako obljubljene, da je još i lift nije kanio pustiti. Junaki su je morali iz lifta vanzdignut.

U blizini Kecskeméta je nacionali park Kiskunság kade je Puszta tako ravna, da je još i Zajezerje u Gradišću brdovito. Ugri su prlje rekli, da se jur jedan dan unajper vidi ki će dojti na posjet. Na putu domom smo još posjetili grad Tihany s poznatim kloštrom i uživali u kupanju na Balatonu. Zadnji dan smo posjetili manufakturu porcelana u Herendu. Bilo je lipo, veselo i zanimljivo putovanje kroz Ugarsku, tako da se Poljanci jur sada veselu na dojduću turneju.

Kipi >>