hrvatski | deutsch | magyar | english

Početak jesenske sezone

Početak jesenske sezone

Poljanci su po ljetnoj pauzi počeli probanjem za dojduće nastupe.

Slijedeći nastupi su do sada fiksirani:

  • Subota, 27.09.2020 10:15 Vulkaprodrštof, maša, Žetvena zahvalnica
  • Subota, 14.11.2020, 18.00: Vulkaprodrštof; Svetačni koncert, crikva  
  • Nedilja, 15.11.2020 14.30 Vulkaprodrštof; Svetačni koncert, crikva  
  • Subota, 26.12.2020 09:15 – Vulkaprodrštof, maša u farskoj crikvi