hrvatski | deutsch | magyar | english

Ljetna pauza

Ljetna pauza

Iz nastupom pri tamburaškom večeru u Čelajevom Malinu 30.8.2020. su se Poljanci oprostili u ljetnu pauzu. U Septemberu ćedu se za Poljance počet probe za koncert u Novemberi, ki će se ovo ljeto prirediti u farskoj crikvi Vulkaprodrštofa.