hrvatski | deutsch | magyar | english

MiniMetron 2020 za Mlade Poljance

MiniMetron 2020 za Mlade Poljance

 

Žirija Hrvatskoga centra u Beču je 11. marca 2021. zaključila, da će „MiniMetron“ za 2020. ljeto dodilit Mladim Poljancem.

 

Mladi Poljanci – ke peljaju Julia Kornfeind, Martina Špiranec i Lukas Kornfeind – su na Youtube-Kanalu „JIGT (jačiti, igrati, govoriti, tamburati)“ publicirali posebne prinose za dicu. Ideja se je rodila za vrime lockdowna, i je bila alternativa za dicu, da si znaju pomoćom prinosov tamburat i jačit. Konačno se je ugodalo, već od 30 prinosov sastaviti i snimiti, u ki su tematizirane različne prilike kroz ljeto, kao naprimer Mesopust, Vazam i Božić.

 

JIGT na YouTube
Prinos na Internet-stranici Hrvatskoga centra
Prinos na hrvati.orf.at