hrvatski | deutsch | magyar | english

POLJANCI u Münchenu

POLJANCI u Münchenu

Od 6. do 8. decembra 2014. smo bili u München. Kad smo u subotu stigli, smjestili  smo se u hotelu, a potom smo pohodili adventski sajam u centru grada. Cijeli grad je bio lipo rasvićen, na svakom kutu je bilo ča adventskoga ili božićnoga za viditi. Nedilju dopodne smo oblikovali veliku mašu u Kapeli blaženog Alojzija Stepinca, u hrvatskoj katoličanskoj fari u centru Münchena. Skupa sa 600 vjernikov smo svečevali svetu mašu. Bili smo jako ljubezno primljeni od ondašnjega farnika fra Borisa Carića, a ljudi ki su došli na mašu su bili od  naših hrvatskih jačak oduševljeni. Po dobrom objedu  imali smo vodiča ki nam je najvažnije o Münchenu objasnio i u gradu pokazao. Nedilju smo bili svi skupa večerati u tipičnom bavarskom restoranu. Pandiljak dopodne je još svaki mogao kupovati ča je kanio, a po objedu smo se pak vratili u Vulkaprodštof.