hrvatski | deutsch | magyar | english

Tamburaški kemp za dicu

Ov tajedan – (13.7. do 17.7.2020.) smo imali tamburaški kemp s našu dicu u domu sv. Franje u Vulkaprodrštofu. Svaki dan smo se vježbali cijelo dopodne i se tako naučili nove jačke. Završetak kempa smo svečevali uz dobru Pizzu.