hrvatski | deutsch | magyar | english

Tamburaški Tabor 2020

Tamburaški Tabor 2020

Petak, 24.7.2020 je završio tamburaški tabor Poljancev u Vulkaprodrštofu. Jedan tajedan dugo su se tamburaši u domu sv. Franje marljivo vježbali. Pod peljanjem Mario Zbiljskija od Slavonski Lolov su se naučili nove jačke i poboljšali tehniku sviranja.