hrvatski | deutsch | magyar | english

Turneja kroz Italiju

Turneja kroz Italiju

Ljetošnja turneja (25.07.-02.08.2009.) nas je peljala u Italiju s ciljem, da pohodimo hrvatsku manjinu u Molizi. Ganuli smo se subotu rano jutro i prva štacija nas je peljala u Veneciju. Neki su po prvi put vidili ta jako lip i zanimljiv grad. Drugi dan smo po dužičkoj vožnji stigli u Rim. Najsrdačnije su nas primili u domu hrvatskih hodočasnikov “Domus Croata“.

U sljedeći tri dani dali smo se začarati od vječnoga grada Rima, a jedan dan smo bili na kupanju, da upoznamo Tirensko morje. Iz Rima smo se odvezli u Monte Cassino i dalje pak u Molizu, točnije u selo Mundimitar, jedno od tri hrvatskih sel u južnoj Italiji. Svaki dan smo se do rane zore družili s molišanskimi Hrvati i tako užuvali jako lip čas. Konačno smo se morali ali vratiti. Pogledali smo si još San Marino i po zadnjem kupanju u Jadranu smo nedilju navečer srićno došli domom.

Turneja kroz Italiju 2009. Italija, 2009.