hrvatski | deutsch | magyar | english

Célok

  • Fiatalsággal való foglalkozás
    A mi célunk, hogy ne csak a felnőtteket, de a fiatalságot is megörvendeztessük és a kultúrában való jártasságát gazdagítsuk. A fiatalsággal való foglalkozás az egyik alapvető feladatunk , amit mindig szem elől tartottunk. A fiatal élje meg azt, hogy milyen szép egy egyesület tagjának lenni. Ismerje és tanulja meg értékelni az egyesület jó és egészséges szellemét, ami mindenek előtt örömöt, befogadottságot, megértést, toleranciát, felelősséget, pontosságot, figyelmet és készenlétet jelent, vagyis mindazt ami az embert gazdagítja. Az egyesület összes tagja a saját képességeinek megfelelően és jótékonyan dolgozik a csapatban.
  • A horvát nyelv és kultúra ápolása
    POLJANCI megpróbálja minden korosztály számára közel hozni a kultúrát és a nyelvet. Zenéink és táncaink nemcsak a népzenéhez kapcsolódnak, hanem régebbi és újabb slágereket is előadunk sokak örömére.
  • Más kultúrák megismerése
    Minden évben szervezünk külföldi turnékat a szép horvát kultúra bemutatása, terjesztése és más kultúrák megismerése céljából. A külföldi túrnék mindannyiunk számára új tapasztalatot és élményt jelentenek.